Korzyści z rebirthingu

Kategoria: Infromacje Opublikowano: niedziela, 22, luty 2015

Dzięki praktyce rebirthingu można:

•    Uwolnić napięcia w ciele i odblokować oddychanie.
•    Nauczyć się używania oddechu do integracji wszystkich sytuacji życiowych.
•    Kształtować radosne, satysfakcjonujące i harmonijne życie.
•    Odbudować zdrowie, siły witalne  i energię do życia i działania.

•    Uporządkować, zrozumieć i zaakceptować swoją przeszłość.
•    Otworzyć w sobie przestrzeń na zmiany.
•    Zmieniać i rozwijać zdrowe relacje z sobą, ludźmi i światem zewnętrznym.
•    Kształtować w sobie postawę odpowiedzialności za efekty swoich myśli, emocji i działań.
•    Pozbywać się ograniczających, irracjonalnych lęków.
•    Być świadomym siebie: swoich myśli, uczuć i ciała.
•    Poznać swoje nawykowe reakcje i stopniowo eliminować je ze swojego życia.
•    Rozwijać zdolność przechodzenia trudnych sytuacji życiowych w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania do siebie.
•    Wybierać i utrwalać  takie przekonania które służą indywidualnemu rozwojowi. 
•    Poszerzać świadomość dotyczącą  swoich potrzeb i planów oraz kształtować umiejętność ich realizacji.
•    Podnosić swoją energię i poczucie indywidualnego sensu życia.