Artykuły

Głębokie oddychanie zmienia mózg

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: sobota, 11, styczeń 2020

Oddychanie jest tradycyjnie uważane za automatyczny proces kierowany przez pień mózgu, tj. część mózgu kontrolującą takie podtrzymujące życie funkcje, jak bicie serca czy wzorce snu. Ale nowe i unikalne badania, obejmujące nagrania wykonane bezpośrednio z mózgów ludzi poddanych badaniom neurochirurgicznym, pokazują, że oddychanie może również zmienić sam mózg. Mówiąc prosto, zmiany w oddychaniu, np. oddychanie różnymi sposobami lub zwracanie uwagi na oddech, okazały się angażować różne części mózgu.

Czytaj więcej: Głębokie oddychanie zmienia mózg

Wielka piątka – podstawowe źródło uwarunkowania

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 01, listopad 2015

Anna Gumul-Jerzewska

Aby w pełni doświadczać swojej żywotności i realizować twórczy potencjał trzeba uwolnić się od destrukcyjnego wpływu przeszłości. Rebirthing otwiera szanse wyzwolenia się z dotychczasowych skryptów myślenia, które - chociaż skryte głęboko w podświadomości – leżą u źródła większości emocjonalnych reakcji i sposobów działania . 

Przekonania człowieka są ukształtowane w oparciu o doświadczenia przeszłości. Te najbardziej bolesne zostawiają w umyśle niezatarty ślad, który jest później podstawą większości nawykowych reakcji i schematycznych wyborów. Aby odzyskać wolność i zmienić swoje podejścia do siebie i świata, należy uporać się z przeszłymi uwarunkowaniami. Jest pięć obszarów wczesnych doświadczeń życiowych, które w sposób zasadniczy kształtują obraz siebie i relacje ze światem .

Można je uznać za 5 głównych barier stojących na drodze do rozwoju.

Czytaj więcej: Wielka piątka – podstawowe źródło uwarunkowania

Rola rebirthera

Kategoria: Artykuły
Opublikowano: niedziela, 01, listopad 2015

James Morningstar

Rolą Rebirthera jest być nauczycielem, dającym wsparcie i rady swojemu uczniowi w procesie wyzwalania. W miarę zdobywania doświadczenia Rebirther potrafi odczytać wzorce powodujące zahamowania w ciele i umyśle jedynie dzięki obserwacji sposobu oddychania. Może o dawać instrukcje swojemu uczniowi na wielu poziomach, od werbalnego po psychiczny. Wszystkie techniki maja drugorzędne znaczenie w stosunku do samej uzdrawiającej obecności, której jest źródłem. Jest to obecność pomagająca stworzyć atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, w której uczeń może wyzwolić się ze strachu. Jeśli ja sam jako Rebirther nie okazuję poczucia bezpieczeństwa i ufności w sytuacjach wątpliwości i lęków, jak mogę oczekiwać od moich uczniów okazania poczucia bezpieczeństwa i zaufania w procesie ich zajęć. Nie sugeruję tutaj, że jako Rebirther muszę być wolny od wszelkich lęków i wątpliwości, aby być efektywnym (...).

Czytaj więcej: Rola rebirthera