Rola rebirthera

Kategoria: Artykuły Poprawiono: niedziela, 01, listopad 2015

James Morningstar

Rolą Rebirthera jest być nauczycielem, dającym wsparcie i rady swojemu uczniowi w procesie wyzwalania. W miarę zdobywania doświadczenia Rebirther potrafi odczytać wzorce powodujące zahamowania w ciele i umyśle jedynie dzięki obserwacji sposobu oddychania. Może o dawać instrukcje swojemu uczniowi na wielu poziomach, od werbalnego po psychiczny. Wszystkie techniki maja drugorzędne znaczenie w stosunku do samej uzdrawiającej obecności, której jest źródłem. Jest to obecność pomagająca stworzyć atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, w której uczeń może wyzwolić się ze strachu. Jeśli ja sam jako Rebirther nie okazuję poczucia bezpieczeństwa i ufności w sytuacjach wątpliwości i lęków, jak mogę oczekiwać od moich uczniów okazania poczucia bezpieczeństwa i zaufania w procesie ich zajęć. Nie sugeruję tutaj, że jako Rebirther muszę być wolny od wszelkich lęków i wątpliwości, aby być efektywnym (...).

Na to, czy Rebirther i jego uczeń osiągną określone rezultaty, ma wpływ umowa, która stanowi punkt wyjścia. Będąc Rebirtherem, jestem odpowiedzialny za zawarcie efektywnego kontraktu (...). Stanowisko Rebirthera wymaga wzięcia pełnej odpowiedzialności za wykorzystanie swojej wiedzy i intuicji do wspierania i zachęty przy jednoczesnej pomocy w pełnym i swobodnym oddychaniu z samoakceptacją (...).

Będąc Rebirtherem, szukam głównych motywów w życiu uczestników sesji oraz interesuję się tym, jak sobie radzą obecnie z życiowymi wyzwaniami. Czyniąc to, pracujemy razem nad dotarciem i uwolnieniem się od życiowych wzorców, które są hamujące i już nieprzydatne. Nasz kontrakt wymaga uczestnictwa obu stron w procesie odkrywania prawdy a nie udzielenia porady przez eksperta osobie mniej poinformowanej jak należy żyć (...).

Rebirther musi mieć zarówno szacunek dla samego siebie, jak i pewną dozę pokory, aby przyjąć do wiadomości, że jest nauczycielem, a jednocześnie stoi przed obliczem boskiego mistrza jakim jest uczestnik rebirthingu. Może nie być on tego świadomy, ale zadaniem Rebirthera jest pomóc mu uzyskać świadomość istnienia tego mistrza w jego wnętrzu.