Duchowość

Kategoria: Artykuły Poprawiono: niedziela, 01, listopad 2015

Duchowości nie należy mylić z religijnością, ilością wykonywanych praktyk czy osiągniętych sprawności. Duchowość jest doświadczaniem jedności ze wszystkim co istnieje: ze wszystkim co żyje i z metafizyczną istotą Wszechświata. Duchowość wyraża się poprzez rozwijanie i używanie takich przymiotów ducha jak: współczucie, cierpliwość, wielkoduszność i zaangażowanie. Buddyjska modlitwa mówi:

Obyśmy mieli odwagę
Widzieć siebie jako innych
A innych jako siebie.

Duchowość wyraża się więc w identyfikacji z drugim człowiekiem i działaniu na rzecz jego dobra w równej mierze jak swojego własnego. Przy takiej postawie nie ma miejsca na manipulowanie innymi czy kreowanie własnego wizerunku. Zostaje tylko odkrywanie coraz głębszych poziomów prawdziwości i współodpowiedzialności.

Opr. Anna Gumul-Jerzewska na podstawie wypowiedzi Dalajlamy