Standardy Pracy Oddechowej - Rebirthing jako metody terapeutycznej

Kategoria: Artykuły Poprawiono: środa, 26, kwiecień 2023

Praca Oddechowa - Rebirthing (Rebirthing-Breathwork lub RB, w skrócie Rebirthing) jest metodą samouzdrawiania i samorozwoju opartą na oddechu, rozwiniętą w połowie lat siedemdziesiątych przez Leonarda Orra i jego współpracowników (Orr, Ray, 1983). Już od początków swojego istnienia Rebirthing był używany jako forma terapii. Przykładowo w połowie lat osiemdziesiątych Rajski (2002a) stworzył program dla alkoholików oparty na tej metodzie, a dr Przyłudzki używał RB w terapii pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi i nerwicowymi. Dzięki wkładowi wielu praktyków Rebirthing rozwijał się szybko i stał się szeroką dziedziną zróżnicowanych interwencji terapeutycznych. Celem tego artykułu jest ustanowienie standardów Pracy Oddechowej - Rebirthing jako metody terapeutycznej. W tym celu Rajski zaprosił do współpracy grupę praktyków RB mających wykształcenie w dziedzinach takich jak psychologia, doradztwo i psychiatria, aby wspólnie opracować system takich standardów. Zadał im następujące pytania: Czym jest zdrowie? Co dzieje się podczas sesji oddechowej Rebirthing? Co jest celem Pracy Oddechowej - Rebirthing? Na czym polega rola rebirthera? Jakie elementy Rebirthingu mają kluczowe znaczenie a jakie nie? Jaki szczególny wkład Pracy Oddechowej - Rebirthing do psychoterapii? Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy Rebirthingiem a innymi terapiami?

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Standardy Pracy Oddechowej - Rebirthing jako metody terapeutycznej", którego Autorami są: Rajski P., Delgado, T., Dowling C., Heyda A., Sudres JL., Vignali E.

 

Pobierz dokument PDF