Jak zostac rebirtherem Stowarzyszenia Rebirtherów Polskich

Kategoria: Stowarzyszenie Poprawiono: niedziela, 24, maj 2015

Rebirther jest osobą upoważnioną do prowadzenia sesji oddechowych z tytułu swojego doświadczenia i wiedzy o sobie.

Jego zadaniem jest nauczanie techniki oddechowej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pierwszych rebirthingowych doświadczeń oraz wspieranie Oddychającego w docieraniu do prawdy i odkrywaniu zasięgu własnej odpowiedzialności.

Dlatego, aby zostać Rebirtherem trzeba działać w oparciu o głębokie pokłady zaufania, samemu być w kontakcie z prawdą o sobie w jej różnych aspektach i umieć ją wyrażać.
Metaforycznie rzecz ujmując, Rebirther przebył drogę przez pustynię własnej ignorancji i dotarł do wewnętrznego źródła miłości i akceptacji. Można go porównać do doświadczonego przewodnika, który poznał ten szlak tak dobrze, że może bezpiecznie przeprowadzić przez niego innych podróżnych.

 

Przed przystąpieniem do rejestracji na stopień rebirthera należy:

 • wybrać rebirthera prowadzącego z grona rebirterów rejestrowanych,
 • przygotować się teoretycznie i zebrać określone doświadczenie praktyczne,
 • zapoznać się ze środowiskiem rebirtherów w sposób zalecany przez rebirthera prowadzącego.

 

Na przygotowanie teoretyczne Kandydata składa się:

 • Zapoznanie się Kandydata z teoretycznymi podstawami Rebirthingu dotyczącymi: traumy narodzin, dezaprobaty, wybaczania, związków, prosperowania i prawa osobistego (pomocą będzie skrypt SRP). Określenie jego własnego uwarunkowania w zakresie tych tematów.
 • Przeszkolenie Kandydata w prowadzeniu sesji przez rebirthera prowadzącego.
 • Przygotowanie przez niego Kandydata do autoprezentacji w kręgu.

 

Doświadczenie praktyczne powinno zawierać:

 • Odbytych  ok. 30 własnych sesji (pod okiem rebirthera prowadzącego albo samodzielnie – po otrzymaniu jego zgody),
 • 10 sesji udzielonych innym (np. podczas warsztatów grupowych) pod okiem rebirthera prowadzącego  (w tym mogą być też sesje udzielane jemu samemu),
 • Udział w co najmniej jednym treningu prowadzonym przez rebirthera rejestrowanego innego niż rebirther prowadzący.

 

Rebirther prowadzący przedstawia Kandydata podczas poprzedniej rejestracji, spotkania śródrocznego lub innego spotkania, w którym uczestniczy nie mniej niż połowa rebirtherów Stowarzyszenia.

 

Kryteria oceny wewnętrznych predyspozycji kandydata:

 • Dobry kontakt ze sobą: swoim stanem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym.
 • Świadomość swoich mocnych i słabych stron.
 • Odpowiedzialność i samodzielność życiowa.

 

Przebieg rejestracji:

 • Rebirther prowadzący potwierdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne doświadczenie Kandydata.
 • Kandydat dokonuje autoprezentacji.
 • Krąg rebirtherów rejestrowanych bada i ocenia predyspozycje Kandydata.